Cztery rodzaje podróży, bez których nie wyobrażam sobie pracy kreatywnej

Cztery rodzaje podróży, bez których nie wyobrażam sobie pracy kreatywnej i pracy nad sobą. 1. Podróż w głąb czasu, idei i innych umysłów [wirtualna]. — W formie lektury, muzyki, filmu, dokumentu, zdjęć, komiksu. 2. Podróż sensu stricto – przemieszczanie się z punktu “A” do “B” [fizyczna]. — W sensie geograficznym, gdy zderzasz się z ideami …